dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof.UKSW

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
w.gawlikowicz@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie badania i modelowania mechanizmów reakcji jądrowych, a także technik eksperymentalnych związanych z detekcją cząstek naładowanych i neutronów.

Prowadzone badania naukowe

Badanie mechanizmów reakcji ciężkojowych, analiza wyników eksperymentów przeprowadzonych na układach eksperymentalnych typu 4π (CHIMERA – LNS Catania, Italy; DwarfBall + SuperBall – University of Rochester, USA);symulacje komputerowe; konstrukcja emulatorów układów eksperymentalnych typu 4π.

Współpraca

  • Instutut fizyki im. M.Smoluchowskiego, Kraków
  • University of Rochester, Rochester, New York
  • INFN, Laboratori Nazionali del Sud, Catania, Italy

Osiągnięcia

Konstrukcja kodów komputerowych symulujących przebieg reakcji ciężko jonowych:

  • kod MULFRA – symulacja jednoczesnej multifragmentacji
  • kod GEMINI – implementacja czasów życia wzbudzonych fragmentów i obliczenia trajektorii kulombowskich

Konstrukcja pełnych emulatorów układów eksperymentalnych:

  • DwarfBall+SuperBall – 4π dla cząstek naładowanych + 4π dla neutronów
  • CHIMERA - 4π dla cząstek naładowanych

Doświadczenie zawodowe

1994 staż podoktorancki, ISN (CNRS) Grenoble, Francja
1994 - 1996 asystent, Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska
1996 - 1998 adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
1998 - 2001 fellowship, University of Rochester, Rochester, USA
2002 - 2004 adiunkt, Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska
2004 - 2005 fellowship, University of Rochester, Rochester, USA
2005 - 2010 specjalista w zawodzie, Środowiskowe Laboratorium cyklotronowe, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
2010 - 2011 adiunkt, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
2011 - 2012 profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, Polska