dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Profesor UKSW dr hab. Romuald Jaworski jest księdzem diecezji płockiej, posiada magisterium i licencjat z teologii, doktorat z psychologii i habilitację z pedagogiki.

Prowadzone badania naukowe

Tożsamość religijna, doświadczenia religijne, zdrowie psychiczne i duchowe, kryteria dojrzałości psychospołecznej i religijnej, religijność personalna, duchowość antropocentryczna i teocentryczna.

Współpraca

 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej
 • Koalicja Obywatelska Tytoń albo Zdrowie
 • Fundacja „Promocja Zdrowia”
 • Polskie Stowarzyszenie Bibliodramy
 • EMCAPP – EuropeanMovement for Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy
 • IGNIS -Deutsche Gesellschaft für Christliche Psychologie, Psychotherapie und Biblische Seelsorge
 • Akademie für Psychotherapie und Seelsorge

Oferta dla biznesu

 • Warsztaty z zakresu komunikacji przezwyciężania konfliktów

Osiągnięcia

 • Opracowanie psychologicznej techniki badania religijności: Skali Religijności Personalnej - SRP. Opracowanie psychologicznej techniki badania duchowości: Skala Duchowości Antropocentrycznej i Teocentrycznej – SDAT
 • Warsztaty psychologiczne „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”
 • Rektorstwo w WSD w Płocku w latach 1991-1999 i przewodniczenie Konferencji Rektorów WSD w Polsce
 • Opracowanie Ratio Studiorum dla studiów teologicznych w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce
 • Współtworzenie i propagowanie psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim
 • Stworzenie Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Płocku i kierowanie tym instytutem
 • Organizowanie kilkakrotnie Konferencji prof. F. Venuleta propagujących nurt antytytoniowy
 • Organizacja i kierownictwo Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. Organizacja kilku prorodzinnych konferencji naukowych
 • Realizacja przy współpracy z PFRON-em programu „Serce – sercu” w oparciu o środku Unii Europejskiej dla pomocy osobom niepełnosprawnym w aktywacji zawodowej

Doświadczenie zawodowe

1974 - 1978 wikariusz w parafiach w Gostyninie i Płocku
1978 - 1985 moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
1985 - 1994 starszy asystent w KUL na Wydziale Nauk Społecznych
1986 - 1991 sekretarz w Podyplomowym Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii przy KUL
1986 - 1994 prowadzenie licznych badań psychologicznych kleryków a także sióstr zakonnych i księży
1988 - 1991 prowadzenie zajęć z psychologii społecznej i religii w Studium Pastoralno-Liturgicznym przy KUL
1985 - 2007 wykładowca psychologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku
1991 - 1999 rektorstwo Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku
1994 - 1999 przewodniczący Konferencji Rektorów WSD w Polsce
1983 - 1993 organizacja i wicedyrektorstwo Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Płocku
2001 - 2004 dyrektor Kolegium Teologicznego Diecezji Płockiej przy ATK
1991 - 2007 kierownik Katedry Psychologii w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku
1994 - 2019 pracownik naukowy dydaktyczny ATK w Warszawie, adiunkt, potem docent, wreszcie Prof. UKSW

Certyfikaty

 • Certyfikat psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 • Certyfikat superwizora Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich