dr hab. inż. Piotr Matyjasiak

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
p.matyjasiak@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Biolog specjalizujący się w ekologii, ekologii behawioralnej i zoologii. Zajmuje się monitoringiem przyrodniczym, waloryzacją przyrodniczą oraz czynną ochrona przyrody.

Prowadzone badania naukowe

Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów o dużej wartości przyrodniczej, strategie życiowe zwierząt w środowisku zmienionym przez człowieka, konkurencja o zasoby u zwierząt, dobór płciowy.

Współpraca

 • Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano, Italy
 • The Czech Academy of Sciences, Institute of Vertebrate Biology, Brno, Czech Republic
 • Seoul National University Laboratory of Behavioral and Evolutionary Ecology, Seoul, Republic of Korea
 • Ecologie Systématique Evolution, CNRS, Université Paris-Sud, Orsay, France
 • BehaveEco
 • Halcrow Group sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • A CH2M Hill Company
 • Kraków City Park sp. z o.o. w Krakowie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Oferta dla biznesu

 • inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 • plany ochrony

Doświadczenie zawodowe

od 2008 adiunkt, profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie
2002 - 2013 adiunkt, Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk
2002 - 2004 post-doc fellow, Laboratoire de Parasitologie Évolutive,Université Pierre et Marie Curie, Paris-VI
1992 - 2001 asystent, Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk

Organizacje

The Association for the Study of Animal Behaviour