dr Justyna Marchewka-Długońska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
j.marchewka@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w osteologii (analizie materiału kostnego) oraz antropologii. Oferta dla biznesu obejmuje prowadzenie projektów badawczych w zakresie analizy osteologicznej.

Prowadzone badania naukowe

Analiza antropologiczna materiałów kostnych

Współpraca

  • ARCHEO-AGADE Jacek Czuszkiewicz Usługi archeologiczne
  • Elżbieta Dubis Archeo - Badania Archeologiczne
  • Usługi Archeologiczne Justica Justyna Jarosz-Romaniec

Osiągnięcia

Stypendia:

  • 2013-2014 stypendium doktoranckie i projakościowe na wydziale lekarskim UJCM
  • 2012, 2014-2015 stypendium doktoranckie i projakościowe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  • Grant International Union of Anthropological and Ethnological Sciences's (IUAES): Wnioskodawca został zwolniony z opłaty konferencyjnej w kongresie organizowanym w dniach 4-9.05.2016 w Dubrowniku. Podczas konferencji został wygłoszony referat.

Oferta dla biznesu

  • Projekty badawcze w zakresie analizy osteologicznej

Doświadczenie zawodowe

od 10.2016 Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – adiunkt
06.2016 Uniwersytet Jagielloński - doktor nauk biologicznych, specjalność biologia