dr hab. Jacek Tomczyk

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
j.tomczyk@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w obszarze antropologii biologicznej, specjalizacja w obszarze badań odontologicznych. Badania w obszarze populacji historycznych i współczesnych.

Prowadzone badania naukowe

Badania w obszarze populacji historycznych i współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem cech uzębienia

Współpraca

 • Ecole de Hautes Etudes – Sorbone (Francja)
 • Uniwersytet Medyczny Warszawa
 • Medyczny Uniwersytet w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • PAN
 • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego

Osiągnięcia

 • Ocena zastosowania kamery fluorescencyjnej do diagnozowania wczesnych zmian próchnicowy w materiałach historycznych
 • Etiogeneza powstawania kamieni miazgowych
 • Ocena stanu życia populacji na Bliskim Wschodzie (od wczesnego Brązu do współczesności)
 • Ocena stanu życia populacji z Radomia (XI – XIX wiek)
 • Zmienności występowania o obszarze nerwu uszno-skroniowego
 • Zeskanowanie i wydrukowanie 3D człowieka mezolitycznego z Janisławic

Oferta dla biznesu

 • Współpraca w obszarze diagnostyki chorób aparatu żucia
 • Druk 3D materiałów kostnych

Doświadczenie zawodowe

2018 Członek Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności
od 2016 Dyrektor Instytut Ekologii I Bioetyki
2015 - 2019 Przewodniczący oddziału Warszawskiego PTA
2015 - 2019 członek Zarządu Głównego PTA
od 2014 pełnomocnik Dziekana WFCH do spraw CLNP
2012 - 2016 członek senackiej komisji UKSW ds. współpracy międzynarodowej
2009 - 2010 członek Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Biologii Ogólnej PAN
2007 - 2011 członek Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Nauk
2006 - 2010 koordynator Instytutowy programu Socrates/Erasmus
2006 - 2009 członek Komisji Zakładowej Funduszu Świadczeń Socjalnych UKSW
2005 - 2013 reprezentant młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału
2005 - 2007 koordynator dydaktyki w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW
2003 - 2016 członek redakcji Studia Ecologiae et Bioethicae

Organizacje

 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (PTA)
 • European Anthropological Association (EAA)
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne (sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych) (PTF)
 • International Association for Paleodontology