dr Dominika Dzwonkowska

dr Dominika Dzwonkowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Filozofka, specjalistka w zakresie ekofilozofii, etyki środowiskowej, etyki cnót środowiskowych i etyki zwierząt. Prowadzone badania obejmują kwestie moralne dotyczące ochrony środowiska.

Prowadzone badania naukowe

Prowadzę badania w zakresie sprawności moralnych dotyczących ochrony środowiska.

Współpraca

Współpraca naukowa z Uniwersytetem Masaryka w Brnie; Uniwersytetem Sapienza, Uniwersytetem Northeastern w Bostonie oraz Uniwersytetem Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

Oferta dla biznesu

  • Popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska; etycznego wymiaru relacji człowiek-środowisko; odpowiedzialności społecznej biznesu; kompetencji moralnych i edukacji moralnej w ochronie środowiska czy dobrostanu zwierząt.
  • Przygotowanie materiałów edukacyjnych z zakresu kompetencji moralnych w ochronie środowiska.
  • Szkolenia dla firm z zakresu podstaw ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe

04.2013 szkolenia z zakresu Praktycznej ochrony środowiska w domu i biurze dla Basell Orlen
od 03.2012 Wykłady na temat „Systems thinking for sustainable development” na Uniwersytecie Masarykova w Brnie
2012 - 2015 pisanie artykułów popularnonaukowych z obszaru ochrony środowiska dla czasopisma „Wybraniec – profesjonalny kwartalnik radnego”.
10.2012 - 02.2013 udział w charakterze moderatora debat klimatycznych w ogólnopolskim projekcie „Dobry klimat dla powiatów”; Projekt jest finansowany ze środków NFOŚiGW oraz środków LIFE+; LIFE09 INF/PL/000283
od 2008 praca w Instytucie Ekologii i Bioetyki, obecnie na stanowisku adiunkta (poza tym pełnię funkcję: Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus +)

Organizacje

International Society for Environmental Ethics – Reprezentant na Polskę