Dr inż. Agnieszka Poniatowska

dr inż. Agnieszka Poniatowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
a.poniatowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Naukowiec specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zagospodarowania odpadów, między innymi popiołów z termicznego przetwarzania odpadów i osadów ściekowych.

Prowadzone badania naukowe

Unieszkodliwianie i recykling odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Uzdatnianie wód. Biohydrometalurgia. Bioremediacja gruntów. Ekotoksykologia.

Współpraca

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Izba Biomasy, Wastech Recycling Sp. z o.o., MPWiK m.st. Warszawy, Grupa Lotos S.A., Arcadis Sp. z o.o., Veolia Energia Polska S. A., WFOŚiGW, RDOŚ Warszawa, IOŚ, ARW Baltic, Politechnika Warszawska.

Oferta dla biznesu

 • Stabilizacja przemysłowych odpadów niebezpiecznych z możliwością ich ponownego wykorzystania np. w budownictwie;
 • Immobilizacja składników niebezpiecznych i materiałów aktywnych na nośnikach;
 • Odzysk surowców i związków z odpadów oraz osadów ściekowych;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych;
 • Badania biodegradacji, przygotowanie i nadzór nad pracami bioremediacyjnymi;
 • Analiza termiczna materiałów.
 • Eliminacja składników niebezpiecznych ze ścieków przemysłowych (np. antybiotyki, pestycydy, metale ciężkie);
 • Analizy fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, biologiczne i ekotoksykologiczne (woda, ścieki, odpady, produkty);
 • Ekspertyzy techniczne i studialne w zakresie inżynierii środowiska.

Doświadczenie zawodowe

od 02.2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

 • adiunkt w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej i Gospodarki Odpadami Wydziału Biologii i Nauk o środowisku
 • prowadzenie badań dotyczących uwalniania metali z odpadów paleniskowych i elektronicznych
06.2011 dyrektor ds. ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów w firmie Eko-Hetman Sp. z o.o.
06. 2008 - 03. 2011 główny specjalista ds. inżynierii środowiska w Banku Ochrony Środowiska S.A.
01.2006 - 06.2008 kierownik działu zagospodarowania odpadów w firmie SITA Polska Sp. z o. o.
01.2004 - 12.2005 z-ca dyrektora ds. zagospodarowania odpadów w firmie SITA Polska Sp. z o. o.
10.2001 - 12. 2003 inspektor ochrony środowiska w firmie SITA Polska Sp. z o. o.
03.2001 - 06. 2001 staż w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w wydziale ochrony środowiska
2010 - 2015 ekspert w zakresie oceny innowacyjnych technologii ochrony środowiska w projekcie Ministerstwa Środowiska GreenEvo
2010 raport gospodarka odpadami na zlecenie firmy zewnętrznej
2011 analiza projektów budowy spalarni odpadów na zlecenie firmy zewnętrznej
2014 analiza rynku gospodarowania odpadami dla wybranych firm w województwie dolnośląskim na zlecenie firmy zewnętrznej
2015 analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Milanówek w roku 2014 r.,
2015 analiza gospodarki odpadami dla wybranych gmin w województwie dolnośląskim w ramach projektu „Segregujmy na serio - monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami” na zlecenie Towarzystwa na Rzecz Ziemi

Certyfikaty

Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Szkolenia:

Motywowanie i angażowanie pracowników, Techniki podejmowania decyzji, Strategiczne Zarządzanie Personelem, Trening asertywności, Opłaty za korzystanie ze środowiska, Gospodarka odpadami, Transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z wymogami ADR, Paliwa z odpadów, Prawo zamówień publicznych.