ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW

ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01- 815 Warszawa
dakku@wp.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Teolog-katechetyk i psycholog. Specjalista w zakresie wychowania i formacji religijnej młodzieży i dorosłych oraz wsparcia w sytuacji współczesnych zagrożeń rozwojowych.

Prowadzone badania naukowe

Poszukiwanie współczesnego modelu przejścia w dorosłość; rozpoznawanie duchowych problemów ludzi dorosłych.

W ramach grantu z BBN (2012) oraz badań własnych (2014-2015) przeprowadziłem badania empiryczne wśród adolescentów, służące diagnozie ich postrzegania dojrzałości i jej osiągania oraz problemów związanych z dorastaniem.

W ramach grantu z BBN (2016-2017) przeprowadziłem badania wśród dorosłych chrześcijan służące diagnozie problemów duchowych oraz ich oczekiwań związanych z formacją religijną.

Oferta dla biznesu

  • kształtowanie świadomości zagrożeń związanych z dorastaniem człowieka oraz niedojrzałością osobową konsumenta