dr hab. Agata Kamińska

dr hab. Agata Kamińska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
agata.kaminska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie fizyki eksperymentalnej materii skondensowanej, ekspert w dziedzinie spektroskopii wysokociśnieniowej materiałów luminescencyjnych i laserowych.

Prowadzone badania naukowe

Czasoworozdzielcze i wysokociśnieniowe badania struktury elektronowej oraz mechanizmów przejść radiacyjnych w różnego rodzaju luminoforach i materiałach laserowych, m.in. w kryształach zawierających domieszki metali przejściowych i/lub lantanowców oraz w półprzewodnikowych strukturach kwantowych.

Współpraca

Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Instytut Wysokich Ciśnień PAN „Unipress” w Warszawie; Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej; Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego; Université Grenoble-Alpes, CEA, INAC-Pheliqs, Grenoble, Francja; Institute of Physics, University of Tartu, Tartu, Estonia, College of Sciences, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing, Chiny

Oferta dla biznesu

  • Analizy fizyko-chemiczne;
  • Ekspertyzy techniczne w zakresie inżynierii materiałowej.

Doświadczenie zawodowe

od 10.2017 kierownik Katedry Fizyki, WMP.SNŚ UKSW
od 02.2015 prof. nadzw. UKSW
od 06.2013 prof.nadzw. w Instytucie Fizyki PAN
2002 - 2013 adiunkt w Instytucie Fizyki PAN
2000 - 2001 asystent w IF PAN
1995 - 2000 studia doktoranckie w Instytucie Fizyki PAN
1988 - 1995 asystent w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie