prof. dr hab. Joanna Sadlej

prof. dr hab. Joanna Sadlej

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.
Szkoła Nauk Ścisłych UKSW
Instytut Nauk Chemicznych
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
e- mail: j.sadlej@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Profesor zwyczajny w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UKSW. Specjalista w modelowaniu oddziaływań międzymolekularnych, spektroskopii molekularnej, właściwościach klastrów molekularnych.

Prowadzone badania naukowe

  • Obliczenia metodami chemii kwantowej i przy pomocy molekularnej dynamiki;
  • Struktura wody i wodnych roztworów;
  • Efekt ozonowy (publikacja w czasopiśmie Nature);
  • Widma:  w podczerwieni, Ramana, oscylacyjnego dichroizmu kołowego, magnetycznego rezonansu jądrowego.

Współpraca

Wieloletnia współpraca z Fritz Haber Research Center for Molecular Dynamics, Hebrew University, Jerozolima, Izrael

Osiągnięcia

  • Ponad 160 publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej;
  • współautor publikacji w Nature;
  • podręczniki akademickie: Semi-empirical Methods of Quantum Chemistry,PWN-Horwood; Spektroskopia Molekularna, Atom i Cząsteczka, WNT;
  • W rankingu TOP 2% najlepszych badaczy, opublikowanego przez Uniwersytet Stanforda w 2020.

Oferta dla biznesu

Współpraca w dziedzinie chemii medycznej i farmakologii

Organizacje

  • Polskie Towarzystwo Chemiczne;
  • Członek honorowy IUPAC.