dr inż. Piotr Kwaśniak

dr inż. Piotr Kwaśniak

rozpocznij współpracę
Kontakt

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 24, pok. 208
e- mail: p.kwasniak@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Adiunkt w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, specjalista w obszarze modelowania i projektowania struktury i właściwości materiałów metalicznych i ceramiki.

Prowadzone badania naukowe

 • Badania procesów umocnienia stopów Ti – modelowanie ab initio struktury i właściwości defektów sieci krystalicznej Ti i jego stopów. Wytwarzanie nowych stopów Ti z eksperymentalną walidacją właściwości mechanicznych i struktury (statyczna próba rozciągania, obserwacje SEM, TEM, EBSD, pomiary składy chemicznego i fazowego EDS, XRD, analiza termodynamiki przemian fazowych: kalorymetria różnicowa i pomiary oporności);
 • Badania mechanizmów odkształcenia i umocnienia metastabilnych (martenzytycznych) stopów Ti otrzymywanych na drodze druku 3d – modelowanie ab initio procesu deformacji listew martenzytu, oraz aktywności systemów poślizgu dyslokacji i bliźniakowania. Prace eksperymentalne obejmujące analizę struktury materiału (SEM, TEM, EBSD, EDS, XRD);
 • Projektowanie materiałów biomedycznych o obniżonej sztywności zmniejszającej ryzyko długofalowego uszkodzenia interfejsu kość-implant i reoperacji. Modelowanie ab initio wieloskładnikowych stopów z rodziny Ti-Nb – określenie zależności pomiędzy składem chemicznym a sztywnością materiału, dobór składu o optymalnych właściwościach.
 • Laserowa obróbka powierzchni ukierunkowana na poprawę adhezji elementów wszczepialnych. Badania struktury powierzchni i podłoża implantów po funkcjonalizacji powierzchni;
 • Projektowanie nowych, lekkich i jednorodnie sprężystych materiałów konstrukcyjnych o podwyższonej plastyczności i odporności na zużycie wysokocyklowe. Modelowanie ab initio stabilności metastabilnych układów metalicznych oraz optymalizacja ich składu w kierunku jednorodnej odpowiedzi sprężystej na zadane obciążenie. Prace eksperymentalne obejmujące wytwarzanie nowych stopów oraz pomiary ich właściwości mechanicznych i struktury;
 • Projektowanie nowej generacji lekkich stopów Ti do zastosowań w podwyższonych temperaturach. Modelowanie ab initio wpływu składników stopowych na aktywność mechanizmów pełzania. Empiryczne wytwarzanie i testy opracowanych układów.

Współpraca

Współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi:

 • Politechnika Warszawska,
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
 • KGHM Polska Miedź SA,
 • Mennica Metale Szlachetne Sp. Z o.o.
 • École nationale supérieure de chimie de Paris (Chimie ParisTech) – Paryż, Francja,
 • Commissariat à l'energie atomique et aux énergies alternatives (CEA) – Saclay, Francja,
 • Université Libre de Bruxelles - Belgia,
 • Louisiana State University - Baton Rouge, USA,
 • The Boeing Company,
 • TIMET.

Oferta dla biznesu

Projektowanie materiałów krystalicznych o oczekiwanych właściwościach, optymalizacja składu i struktury znanych materiałów, projektowanie i/lub optymalizacja procesów produkcyjnych w tym kształtowania plastycznego i obróbki cieplnej, optymalizacja metod spajania i obróbki powierzchniowej, dobór materiałów do konkretnych zastosowań, projektowanie składu i struktury stopów biomedycznych i do druku 3D.