dr med. inż. Piotr Rogulski

dr med. inż. Piotr Regulski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
e- mail: p.regulski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Adiunkt w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. Doktor nauk medycznych, lekarz dentysta, inżynier, specjalista w analizie wizualnej, przetwarzaniu obrazów medycznych i radiologii szczękowo-twarzowej.

Prowadzone badania naukowe

Działalność naukowa i badawcza obejmuje zakres zagadnień związanych z metodami przetwarzania obrazów medycznych (TK, CBCT, MRI, USG, cefalometria, pantomografia) i mikrotomograficznych, algorytmami segmentacji, wspomaganiem komputerowym w stomatologii i ortodoncji (CAD – computer aided dentistry), uczeniem maszynowym, modelowaniem do druku 3D oraz wirtualnej rzeczywistości.

Prace badawcze dotyczą rozwoju platformy VisNow - Medical zawierającej algorytmy do poprawy rekonstrukcji obrazów trójwymiarowych z surowych danych pochodzących z TK i CBCT, algorytmów segmentacji, ilościowych metod rekonstrukcji sekwencji rezonansu magnetycznego i innych.

Prace badawcze dotyczą również wykorzystania technologii rozszerzonej i wirtualnej w różnych aspektach dotyczących zagadnień edukacyjnych i medycznych.

Badania naukowe obejmują także antropologiczną analizę historyczną materiałów kostnych i zębowych. 

Współpraca

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej;
 • Dental Holding Sp. z o.o.

Oferta dla biznesu

 • Analiza wizualna obrazów medycznych;
 • Aplikacje w oparciu o platformę VisNow-Medical;
 • Wspomaganie komputerowe stomatologii, ortodoncji i chirurgii;
 • Analiza mikrotomograficzna.

Doświadczenie zawodowe

 • od 2019 Adiunkt, główny specjalista ds. rozwoju oprogramowania w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obszary badawcze: druk przestrzenny, tworzenie modeli, rozwój oprogramowania naukowobadawczego oraz platformy wizualizacyjnej;
 • 2012-2018 Pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Analizy Wizualnej. Obszary badawcze: opracowanie koncepcji wizualizacyjnych i rozwój oprogramowania VisNow, opracowanie modułów służących do przetwarzania obrazów (segmentacja, filtry krawędziowe i inne), opracowanie rozwiązań do druku przestrzennego, opracowanie modułów wizualizacyjnych do zastosowań medycznych (MRI, CT, raw data);
 • 2011-2019 Asystent w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obszary badawcze: analiza komputerowa obrazów tomografii komputerowej wiązką stożkową, tomografii rezonansu magnetycznego, zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych, stworzenie aplikacji służących szybszego opisywania badań rentgenowskich oraz trójwymiarowych cefalometrii, tworzenie modeli trójwymiarowych;
 • 2011-2019 Asystent w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń;
 • 2011-2019 Praca w prywatnej praktyce stomatologiczno-ortodontycznej, Warszawa, Grochowska;
 • 2010-2011 Staż podyplomowy w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ ul. Jagiellońska.

Certyfikaty

 • Certyfikat “Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących- część I”
 • Certyfikat „Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego”
 • Certyfikat „Nowe horyzonty w ortodoncji i ortopedii zębowo-twarzowej”
 • Certyfikat „Biomonimalizm w ortodoncji”
 • Certyfikat „ Ortodontyczne strategie na podstawie estetyki i biomechaniki”
 • Certyfikat „Linguajet System”
 • Certyfikat „Autotransplantacje zębbów z nieukończonym rozwojem korzenia w perspektywie chirurgicznej i ortodontycznej”
 • Certyfikat „Mini-implanty, a mechanika w ortodoncji: prostowanie trzonowców, zamykanie luk poekstrakcyjnych i dystalizacja”
 • Certyfikat „Platforma analizy wizualnej – VisNow”
 • Certfikat „Realizacja naukowej ortodoncji”
 • Certyfikat „Zaburzenia funkcji i choroby stawów skroniowo-żuchwowych”
 • Certyfikat „Kompendium wiedzy o zębach zatrzymanych”
 • Certyfikat „Leczenie czynnościowe w teorii i praktyce”
 • Certyfikat człokostwa w The International Association of DentoMaxilloFacial Radiology
 • Certyfikat” Nowe koncepcje kliniczne w leczeniu wad klasy II: czy czynnościowa stymulacja żuchwy jest mitem?”
 • Certyfikat „Chirurgia ortodontyczna w praktyce lekarza ortodonty”
 • Certyfikat „Miniimplnty podniebienne- wszczepianie i biomechanika”
 • Certyfikat „Strategie leczenia dla rozwijających się i nie rozwijających się wad zgryzu klasy III”
 • Certyfikat „ Druk 3D w medycynie i stomatologii- technologie, opisy przypadków, problemy prawne”
 • Certyfikat „Leczenie wad klasy II oraz klasy III aparatem carriere motion z uwzględnieniem estetyki twarzy”
 • Certyfikat „Kurs certyfikacyjnych orthocaps”
 • Certyfikat „ Praktyczne zastosowanie lasera Fotona Lightwalker Rr:YAG i Nd YAG w procedurach klinicznych”.

Organizacje

 • Institute of Electrical and Electronics Engineers,
 • IEEE Computer Society Technical Committee on Pattern Analysis and Machine Intelligence,
 • IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership,
 • International and European Academy of Dentomaxillofacial Radiology,
 • European Society of Radiology,
 • Polish Dental Association,
 • VisNow.org – founding member.