dr inż. Maciej Wrona

dr inż. Maciej Wrona

rozpocznij współpracę
Kontakt

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
e- mail: m.wrona@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Adiunkt w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. Koordynator projektów B&R, specjalista w zakresie GNSS.

Prowadzone badania naukowe

Implementacja GNSS w gospodarce

Współpraca

 • Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A

Osiągnięcia

1) NCBiR DOB-BIO7/23/02/2015 pt. „System zdalnego kierowania oraz monitoringu pracy psów służbowych do działań granicznych i specjalnych”, czas realizacji: 01.2016 – 06.2017; lider projektu Wojskowa Akademia Techniczna, charakter udziału: kierownik projektu

2) Kierownik zadań ICM-PAŻP w ramach projektu SESAR SJU (SESAR JOINT UNDERTAKING) w ramach H2020 w ICM UW: PJ 04 – System wspomagania decyzji w zakresie kolejkowania maszyn podczas procedury podejścia do lądowania, PJ 10 – System dystrybucji i zarządzania zajętością pasa, PJ 18 – Archiwizacja i redystrybucja danych SJU. (01.2016 – 09.2017)

3) DOBR_BIO4/005/13278/2013 „Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc zdarzenia i okoliczności zdarzenia” czas realizacji: 02.2014 -:- 02.2016, lider projektu: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, charakter udziału: kierownik projektu WAT.

4) 0960/R/T02/2010/10 10 konkurs NCBiR, "Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS", okres realizacji: 1.11.2010-31.10.2013, kierownik: Mariusz Figurski, wykonawcy: CGS WAT + UP + UWM; charakter udziału: wykonawca

5) 1649/B/T00/2010/40, 40 konkurs  MNiSW, "Zintegrowany system monitorowania stanu stałych i tymczasowych przepraw mostowych w aspekcie ich degradacji eksploatacyjnej i zdarzeń destrukcyjnych", okres realizacji: 04.05.2011-03.11.2012, charakter udziału: wykonawca

6) 1476/B/T02/2009/37 „Ostateczne opracowanie archiwalnych obserwacji GPS sieci EPN z lat 1996-2007”, projekt badawczy MNiSW, okres realizacji wrzesień 2009 - sierpień 2011 r., charakter udziału: wykonawca

Wdrożenia

2013 – 2014: SP TECHNOPLAN, Wdrożenie nowej metody mapowania przestrzeni 3d opartej o technologię SFM w pracach geodezyjnych”, w ramach programu TEKLA+VI;

2013: GEOPRYZMAT „Projekt i uruchomienie serwisów czasu rzeczywistego w oparciu o stację referencyjną GNSS GEOP”, program: Mazowiecki Świat Innowacji;

2012 - 2013: WEKTOR Mariusz Jóźwik, „Wdrożenie innowacyjnych technik pomiarowych na potrzeby automatyzacji procesu obsługi geodezyjnej wysokich konstrukcji budowlanych”,  w ramach programu TEKLA+ IV.

Oferta dla biznesu

 • wdrożenie GNSS
 • zautomatyzowane systemy diagnostyczne

Doświadczenie zawodowe

 • 2015 – 2017 Master of Bussines Administration „MBA dla Inżynierów”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa;
 • 05.2014 Stopień naukowy „doktor inżynier”, specjalność: Geodezja satelitarna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna;
 • 2013 – 2014 Studia podyplomowe - Menadżer projektu badawczo-wdrożeniowego, Wyższa Szkoła Bankowa od. w Łodzi;
 • 2007 – 2008 Studia podyplomowe - Kierunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna;
 • 2007 – 2008 Studia podyplomowe - Kierunek Zarządzanie Nieruchomościami, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna;
 • 2003 – 2008 Jednolite studia magisterskie – tytuł mgr inż. Kierunek Geodezja i Kartografia, Specjalność Geoinformatyka, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna.

Certyfikaty

 • Certyfikat Prince2® Foundation No. 02714253-01-T6TA;
 • FCE