Laboratorium Metodologii Badań i Analizy Danych

Laboratorium Metodologii Badań i Analizy Danych

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Psychologii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01 – 938 Warszawa
e- mail: m.mynarska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Prace prowadzone w Laboratorium opierają się na tworzeniu modeli statystycznych, wykorzystywanych w badaniach psychologicznych i społecznych.

Prowadzone badania naukowe

  • zaawansowane analizy statystyczne, w tym budowanie matematycznych modeli procesów psychologicznych i zjawisk społecznych;
  • analizy psychometryczne, w tym konstruowanie i adaptowanie testów do pomiaru cech psychologicznych oraz tworzenia wersji skróconych testów (m.in. wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji);
  • analiza materiału jakościowego: tekstu, materiału audio i video. 

Oferta dla biznesu

W ramach działalności laboratorium możliwe jest wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania statystycznego (m.in.: rozszerzony pakiet Statistica, Mplus, LISREL, Atlas.ti, MAXQDATA, Leximancer), które pozwala na przeprowadzenie szczegółowych badań z zakresu m.in. psychologii.