mgr Joanna Stęporowska

mgr Joanna Stęporowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Studium Języków Obcych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01 - 938 Warszawa, bud. 4
e- mail: j.steporowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Nauczanie języka angielskiego metodą komunikacyjną indywidualnie i w grupach oraz w e-learningu. Nauczanie języka akademickiego, specjalistycznego prawniczego i medycznego.

Prowadzone badania naukowe

Mechanizmy zapamiętywania nowego słownictwa i strategie uczenia się; zagadnienia z psychologi pamięcii dotyczącego roli wybiórczego odtwarzania oraz jego wpływu na efektywność uczenia się i zapamiętywania.

Współpraca

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Wsparcie studenta

Wybrałam 3 studentów chętnych do indywidualnej pracy w ramach rozwijania umiejętności  językowych ze szczególnym naciskiem na naukę I zapamiętywanie słownictwa oraz naukę specjalistycznego języka akademickiego i słownictwa IT.

Doświadczenie zawodowe

  • Wykładowca w SJO UKSW – pracownik dydaktyczny. 27 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w tym 20 letnie doświadczenie w pracy na wyższej uczelni. Nauczanie języka angielskiego metodą komunikacyjną indywidualnie i w grupach oraz w e learningu;
  • Nauczanie języka akademickiego, specjalistycznego prawniczego i medycznego;
  • Nauczanie kadry akademickiej w ramach projektu LKLS jęz angielskiego na poziomie C1 (jęz. akademicki i przygotowywanie wykładów) 2019;
  • Zajęcia translacji w kontekście kros kulturowym,  z kadrą akademicką zagranicznych uczelni w ramach STAFF WEEK UKSW 2018.

Certyfikaty

Certyfikaty uczestnictwa w 6  projektach w ramach Lepsza Kadra Lepszy Student LKLS; nowoczesne metody dydaktyczne, nowoczesne technologie, emisja głosu, wystapienia publiczne