dr Artur Baranowski

dr Artur Baranowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
a.baranowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie ekologii, bioróżnorodności i ochrony oraz inwentaryzacji środowiska, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się.

Prowadzone badania naukowe

Ekologia owadów: dynamika, struktura i rozmieszczenie populacji Lepidoptera w naturalnych środowiskach. Skuteczność nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się.

Współpraca

Working with Europe S.C. (Hiszpania), University of Eastern Finland, University College Absalon (Dania), Politecnica de Catalunya (Hiszpania), Mazovian In-Service Teacher Training Centre, Warszawa.

Oferta dla biznesu

  • Projekty badawcze w zakresie inwentaryzacji środowiska, gatunków priorytetowych czy w tworzeniu obszarów chronionych.;
  • Projekty badawcze w edukacji związane z technologiami cyfrowymi, Erasmus+.

Doświadczenie zawodowe

od 2010 adiunkt, obecnie asystent na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2012 - 2017 dyrektor Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
od 2003 lektor, nauczyciel (przedmioty biologia po angielsku, angielski, biologia)
2007 - 2009 udział w grancie badawczym, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Zróżnicowanie siedlisk a różnorodność biologiczna wybranych grup stawonogów w dolinie Bugu”, grant KBN N304 113 32/4128

Organizacje

  • ekspert w Ministerstwie Środowiska w ramach V osi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, ocena kilkudziesięciu wniosków;
  • ekspert w Pracowni Badań Ekologicznych w Siedlcach ds. oddziaływania różnego rodzaju inwestycji na środowisko; m.in. projekt i budowa południowej nitki gazociągu; modernizacja tamy na Wiśle we Włocławku; opracowanie metodologii badań na potrzeby wdrażania systemu BreeamCertificate;
  • Trener Centrum Edukacji Obywatelskiej.