mgr Małgorzata Lang

mgr Małgorzata Lang

rozpocznij współpracę
Kontakt

Studium Języków Obcych
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. nr 4
e- mail: m.lang@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Uczy akademickiego angielskiego, kładzie nacisk na słownictwo, akademickie formy wypowiedzi, rozwija wiedzę w różnych obszarach nauki.

Wsparcie studenta

Praca ze studentem wybitnie zdolnym oraz ze studentem wymagającym dodatkowego wsparcia

Oferta dla biznesu

Szkolenia w zakresie języka angielskiego

Doświadczenie zawodowe

Lektorat języka angielskiego na UKSW, język angielski dla kadry akademickiej, szkolenia w zakresie korzystania z Moodle i Hot Potatoes.