ks. dr Wojciech Kućko

ks. dr Wojciech Kućko

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01 - 938 Warszawa
e- mail: w.kucko@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Celem nauki jest badanie ostatecznych przyczyn rzeczywistości. Etyka i studium moralności pomagają odkryć pełną prawdę o świecie i człowieku.

Prowadzone badania naukowe

Badania naukowe koncentrują się wokół różnych współczesnych wyzwań etyczny w dziedzinie wiary, demografii, zagadnienia świętości. Istotne miejsce zajmują także poszukiwania, związane z moim doktoratem – moralne aspekty zawodu farmaceuty w kontekście zwłaszcza bioetyki personalistycznej.

Współpraca

  • Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej – dyrektor
  • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – asystent
  • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy w Płocku – asystent

Oferta dla biznesu

Istotnym obszarem współpracy ze światem biznesu jest płaszczyzna etyki i moralności. W szczególny sposób moje badania mogą być przydatne w dziedzinie farmacji i etycznych aspektów różnych zawodów z tym związanych. Aktualny jest także problem etycznych wymiarów demografii, zwłaszcza w kontekście urodzeń, małżeństw i rodzin.

Wsparcie studenta

W ramach seminarium licencjackiego i magisterskiego możliwe jest poszerzanie horyzontów badawczych oraz pisanie prac z pogranicza etyki, bioetyki i innych nauk pokrewnych.

Doświadczenie zawodowe

  • Opiekun Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – organizator kilku sympozjum naukowych, także międzynarodowych;
  • Ekspert Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Uniwersytetów i Wydziałów Kościelnych AVEPRO od 25 listopada 2019 r.