dr Barbara Głasek

dr Barbara Głasek

rozpocznij współpracę
Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01 - 938 Warszawa, bud. 4
e-mail: b.glasek@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Doktor nauk o kulturze fizycznej, doktorat z pedagogiki w trakcie realizacji.

Prowadzone badania naukowe

Historia form muzyczno-ruchowych, Edukacja fizyczna jako czynnik wspierający integrację dzieci cudzoziemskich w polskich przedszkolach

Współpraca

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Oferta dla biznesu

Edukacja przedszkolna, wychowanie fizyczne

Wsparcie studenta

Indywidualna praca ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Doświadczenie zawodowe

Instruktor wychowania fizycznego – praca w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Studium Wychowania Fizycznego, warszawskich przedszkolach i Centrum Kultury Izabelin