dr Monika Fajfer

dr Monika Fajfer

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01 - 938 Warszawa, bud. 24
e- mail: m.fajfer@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii , Instytut Nauk Biologicznych UKSW.

Prowadzone badania naukowe

W badaniach skupiam się przede wszystkim na bioróżnorodności, systematyce, biologii i biogeografii roztoczy będących ektopasożytami gadów. Obecnie badam roztocze z rodziny Pterygosomatidae, będące pernamentnymi pasożytami jaszczurek (tzw. roztoczami „łuskowymi” ) ponieważ z powodu ich wąskiej specyficzności (pasożyty mono-i stenokseniczne) są interesującym modelem do badań nad koewolucją układu pasożyt-żywiciel.

Współpraca

Dr Praveen Karanth (Centre for Ecological Sciences, IISc, Bangalore, Indie)

Wsparcie studenta

Biologia molekularna, Podstawy filogenezy, Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii

Doświadczenie zawodowe

Odbyte szkolenia:

 • 01.10.2019 r. - 05.10.2019 r. “Workshop on Molecular Phylogenetics” zorganizowany przez Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science, Bangalore (Indie);
 • 30.10. 2019 r. “RNA Sequencing Experiment Design and Data Analysis” w Indian Institute of Science, Bangalore, (Indie).

Odbyte staże w jednostkach zagranicznych:

 • 02.09.2019 r. r. – 01.12.2019 r. Centre for Ecological Science, IISc, Bangalore 560012, Indie;
 • 03.07.2017 r. – 14.07.2017 r. oraz 03.03.2013 r. – 16.03.2013 r. Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu w Kopenhadze (Dania), Universitetsparken 15, DK-2100 København;
 • 26.09.2016 r. – 07.10.2016 r. Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Czechy) Cirkusová 1740, 193-00 Praha 9 - Horní Počernice;
 • 01.06. 2016 r. – 30.06.2016 r. oraz 06.09.2015 r. – 07.10.2015 r. oraz 01.11.2014 r. – 30.01.2015 r. Bawarska Kolekcja Zoologiczna w Monachium (Niemcy), Münchhausenstraße 21, Munich 81247;
 • 28.09.2014 r. – 24.10.2014 r. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie (Wielka Brytania) Cromwell Road, London SW7 5BD.

Kierownik grantów:

 • Od września 2019 r. - obecnie - Grant. „Understanding the ecology and evolution of host-parasite interactions with the example of Geckobia mites (Acariformes: Pterygosomatidae) and Hemidactylus geckos (Sauria: Gekkonidae) from the Indian Subcontinent” w ramach grantu przyznanego przez European Molecular Biology Organization (EMBO-8277);
 • Grudzień 2016 Grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme (DK-TAF-6273) pt. „Mites from the genus Geckobia (Acari: Pterygosomatidae) parasitizing lizards of the infraorder Gekkota”;
 • Lipiec 2014 – Lipiec 2016 - Grant PRELUDIUM finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2013/11/N/NZ8/ 00616) pt. „Bioróżnorodność i relacje w obrębie układu pasożyt-żywiciel prostigmatycznych roztoczy (Acari: Pterygosomatidae) permanentynych pasożytów gadów (Reptilia: Squamata: Sauria) Palearktyki”;
 • Grudzień 2015 - Grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme (CZ-TAF-3389) pt. „Mites from the genus Pterygosoma (Acari: Pterygosomatidae) parasitizing lizards (Reptilia: Squamata)”;
 • Listopad 2014 – Styczeń 2015 - Grant Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry pt. „Bio-różnorodność i filogeneza prostigmatycznych roztoczy (Acari: Pterygosomatidae), stałych i wysoce specyficznych pasożytów gadów oraz ich historyczne powiązania z żywicielami na przykładzie jaszczurek z rodzin: Agamidae, Gerrhosauridae i Liolaemidae (Reptilia: Squamata)”;
 • Grudzień 2012 - Grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme (DK-TAF-2897) pt. „Mites (Acari: Prostigmata: Pterygosomatidae) parasitizing reptiles in the Eurasian region”.