dr Anna Czyżkowska

dr Anna Czyżkowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01- 983 Warszawa
e- mail: a.czyzkowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, zainteresowania naukowe: psychologia par i rodzin.

Prowadzone badania naukowe

 • Projekt NCN: „Dynamiczny model celów małżeńskich wyjaśniających satysfakcję z małżeństwa: teoretyczna modyfikacja i test empiryczny”, 2015-2018;
 • „Osobowościowe uwarunkowania satysfakcji z małżeństwa. Rola podobieństwa faktycznego i postrzeganego”;
 • „Związek między stylami przywiązania do rodziców u młodych dorosłych a wybranymi aspektami etosu ich rodziny nuklearnej”;
 • „Przekazy międzypokoleniowe dotyczące małżeństwa”;
 • „Badanie funkcjonowania seksualnego i psychologicznego kobiet ciężarnych”'
 • „Funkcjonowanie seksualne oraz psychologiczne par niepłodnych”.

Współpraca

Współpraca naukowa z Wydziałem Psychologii UW, Wydziałem Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, budowanie współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW a Instytutem Psychologii UKSW.

Oferta dla biznesu

Problemy badawcze związane z badaniem psychologicznym par i rodzin (wsparcie małżeństw, rodzin czy ośrodków z nimi pracujących)

Wsparcie studenta

Wsparcie indywidualne dla studentów chętnych pracować ponadprzeciętnie (pomoc w pracy badawczej, stawianiu pierwszych kroków na drodze do pracy naukowej) oraz dla tych, którzy po prostu chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z psychologią czy seksuologią lub też potrzebują wyrównać braki wiedzy.

Doświadczenie zawodowe

Dodatkowe doświadczenie praktyczne (pozanaukowe):

 • prowadzenie podyplomowych kursów z seksuologii i terapii par dla lekarzy i psychologów;
 • asystent rodziny;
 • psychotrapeuta par;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju dziecka oraz przemocy domowej dla specjalistów pracujących z dziećmi;
 • prowadzenie długoterminowych grup wsparcia dla rodzin zastępczych, szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych, poradnictwa rodzinnego oraz konsultacji indywidualnych;
 • prowadzenie warsztatów psychoprofilaktyki młodzieży.