dr Katarzyna Cichos

dr Katarzyna Cichos

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01 - 938 Warszawa
e- mail: k.cichos@uksw.edu.pl; cichos.kasia@gmail.com

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie prawno – międzynarodowych aspektów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie implementacji Agendy 2030 na poziomie międzynarodowym, regionalnym i lokalnym.

Prowadzone badania naukowe

  • Implementacja Agendy 2030, w tym w zakresie celów likwidacji ubóstwa, edukacji, zielonych technologii, decentralizacji i zrównoważonego rozwoju miast;
  • Prawo handlu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Współpraca

  • Członkostwo w International Law Association (Grupa Polska);
  • Członkostwo w International Sustainable Development Research Society;
  • Współpraca w ramach Inter-University Sustainable Development Research Programm.

Oferta dla biznesu

Smart cities, circular economy (gospodarka obiegu zamkniętego), dobre rządzenia

Wsparcie studenta

Przygotowanie wystąpień konferencyjnych, pomoc w  opracowaniu artykułów, wsparcie w zakresie organizacji konferencji i innych wydarzeń, konsultacje w zakresie możliwości rozwoju kariery we wskazanych obszarach.

Doświadczenie zawodowe

  • Pełnomocnik Rektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju (2017 – 2019);
  • Realizacja grantu Narodowego Centrum Nauki (Preludium) na WPiA UŚ (2014 – 2016);
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (2009-2010);
  • Danish Institute for Human Rights (2009);
  • Radna Rady Miasta Siemianowice Śląskie (2014-2017).