dr Agnieszka Burakowska

dr Agnieszka Burakowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Studium Języków Obcych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, budynek nr 4
e- mail: a.burakowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Uczy akademickiego angielskiego, kładzie nacisk na słownictwo, akademickie formy wypowiedzi, rozwija wiedzę w różnych obszarach nauki.

Wsparcie studenta

Praca ze studentem wybitnie zdolnym oraz ze studentem wymagającym dodatkowego wsparcia.

Współpraca

Tłumaczenia dla Polskiej Rady Ekumenicznej, Saeculum Christianum, czasopisma WNHiS UKSW

Oferta dla biznesu

Szkolenia w zakresie języka angielskiego, tłumaczenia

Doświadczenie zawodowe

Nauczanie Business English na Wydziale Zarządzania UW; fonetyki, gramatyki i praktycznego angielskiego na Wydziale Filologii Angielskiej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie; lektorat języka angielskiego na UKSW; wykłady na studiach doktoranckich UKSW (CTA) w zakresie teologii i antropologii mimetycznej.