dr Elżbieta Kwiatkowska

dr Elżbieta Kwiatkowska

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Zajmuje się tematyką zintegrowanych działań wspierających dziecko, w tym dziecko zdolne; nowoczesną edukacją; zastosowaniem dóbr kultury, zwłaszcza dramy w edukacji i kształceniu nauczycieli oraz funkcjonowaniem społecznym w środowisku wielokulturowym.

Prowadzone badania naukowe

 • Badania własne: długofalowe badania dzieci nauczycieli edukacji przedszkolnej w całej Polsce: a) w kontekście pracy z dzieckiem zdolnym b) w kontekście wykorzystania zasobów kultury w edukacji c) w kontekście refleksji pedagogicznej nad celowością oddziaływań pedagogicznych (artykuły naukowe wydane w 2017-2020);
 • Kierowanie projektem: Funkcjonowanie dziecka przedszkolnego w niedyrektywnym modelu organizacji przedszkola we współpracy z rodzicami – na przykładzie Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UKSW (2017-2018);
 • Kierowanie projektem: Drama w przedszkolu – potencjał diagnostyczny, kształcący i wychowawczy (2018);
 • Funkcjonowanie społeczne w wielokulturowym środowisku – z perspektywy dziecka, studenta, pracownika ( badania mniejszości polskich w UK, ukraińskich w Polsce (m.in. konferencja w University of Cambridge 2018).

Współpraca

 • Università Cattolica del Sacro Cuore (Italy);
 • CEU Cardenal Herrera University (Spain);
 • Lietuvos Edukologijos Universitetas, LEU (Litwa);
 • Venabygd Montessoriskole og Barnehage (Norwegia).

Osiągnięcia

Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno – wychowawczego „Dzieci zmienią świat na lepsze” w Niepublicznym Przedszkolu UKSW

Oferta dla biznesu

Projektowania, organizowania optymalnej edukacji przedszkolnej; Szkolenie kadry przedszkolnej, pedagogicznej; Projekty badawcze lub inne z zakresu edukacji kulturalnej, w tym szczególnie dramy, pedagogiki przedszkolnej, edukacji outdoorowej itp.

Doświadczenie zawodowe

 • IX 2014 – nadal - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych – adiunkt;
 • X 2016 – VI 2019 - Niepubliczne Przedszkole UKSW- koordynator ds. pedagogicznych;
 • III 2013 – 2015 - Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki – adiunkt;
 • IV 2008 – VIII 2012 - ZigZag Sp. z o.o./ Interent Group S.A.stanowisko – Business Development Manager;
 • VI 2006 – III 2008 - European Network Security Institute, stanowisko – Project Manager;
 • IV 2004 - V 2006 - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej;
  Wydział Rozwoju Programów; stanowisko – stanowisko: specjalista;
 • III 2003 – III 2004 - European Network Security Institute, stanowisko – Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu.

Organizacje

 • Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk;
 • Recenzent w czasopiśmie naukowym: Annales (UMCS);
 • Recenzent w czasopiśmie POW (APS);
 • Recenzent w Athens Journal of Education (Grecja).

Wsparcie studenta

Tutoring, konsultacje indywidualne