Katarzyna Grzybowska-Walecka

dr Katarzyna Grzybowska-Walecka

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, p. 226
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 16, wew. 816
e-mail: ip@uksw.edu.pl
k.grzybowska-walecka@uksw.edu.pl

Współpraca naukowa
dr Kinga Wojtas-Jarentowska
Obszary
Słowa kluczowe

Politolog, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce Uniwerstetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Europejskiego Instytutu Unwersyteckiego we Florencji. Kierownik specjalności Polityka w Cyberprzestrzeni.

Prowadzone badania naukowe

 • Młodzi Polacy – między zaangażowaniem a apatią? Uczestnicy Marszu Niepodległości 2019 r. (2020)
 • Demokracja, demokracja nieliberalna, demokracja populistyczna? Współczesne systemy polityczne (2018)
 • Wpływ promowania demokarcji na instytucjonalizację systemów partyjnych w Europie Środkowej (2016)
 • Przemiany Demokratyczne w Europie Środkowej (2015)
 • Integrating Diverity in the European Union (InDivEU) (Horyzont 2020):  European University Institute we Florencji (2020)
 • Euandi – nawigator wyborczy  w wyborach do Parlamentu Europejskiego (2014 i 2019). Projekt naukowo-użytkowy pomagający określić zbieżnośc stanowisk partii politycznych i obywateli: European University Institute we Florencji
 • EUProfiler  - nawigator wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego (2009): European University Institute we Florencji, Kieskompas (Amsterdam), NCCR Democracy, University of Zurich Zentrum für Demokratie Aarau and Politools

Współpraca

BrandOn Media, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

Osiągnięcia

 • Pomysłodawca i dyrektor czterech edycji szkół dla doktorantów i praktyków zajmujących się partiami politycznymi i rozwojem demokracji. W szkołach wzięło udział ponad 100 osób z krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Projekt realizowany we współpracy z European Consortium for Political Reaserch i Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (2018-2020)
 • Współzałożyciel Radaru Politycznego – projektu naukowo-biznesowego (BrandON Media) monitorujacego i analizujacego aktywność polskich partii politycznych w mediach społecznościowych. Publikowanie comiesiecznych raportów w open access (2015-2018)

Oferta dla bizinesu

Ekspertyzy, raporty, programy edukacyjne i szkoleniowe:

 • uczestnictwa politycznego (m.in. edukacja obywatelska, budżet obywatelski, polityk wobec mniejszości).
 • partii politycznych, przemian demokratycznych oraz relacji polityki z nowymi technologiami.
 • przemian społeczno- politycznych w  krajach Uni Europejskiej 
 • odpowiedzialność biznesu za realizację zadań publicznych (CSR)

Doświadczenie zawodowe

 • 2008 – Konsultant, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy York, członek zespołu ds. Drafuru (Sudan)
 • 2009 – 2010 – Konsultant, Parlament Europejski, Office for Promotion of Parliamentary Democracy
 • 2004-2005 - Stypendium naukowe British Council Chevening Scholarship, St.Antony’s College, University of Oxford

Organizacje

(członkostwo) The British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES), European Consortium for Political Reaserch (ECPR), International Political Science Association (IPSA)