Kinga Wojtas-Jarentowska

dr Kinga Wojtas-Jarentowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, p. 226
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 16, wew. 816
e-mail: ip@uksw.edu.pl
k.wojtas-jarentowska@uksw.edu.pl

Współpraca naukowa
dr Katarzyna Grzybowska-Walecka
Obszary
Słowa kluczowe

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorat na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zespołu badań nad współczesnymi procesami politycznymi i kulturowymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zainteresowania badawcze

Politologia porównawcza (systemy polityczne, partie i systemy partyjne) partycypacja i reprezentacja interesów społecznych, populizm, Europa Środkowo-Wschodnia. Ekspert w projektach dot. demokracji lokalnej i rozwoju lokalnego. Autorka projektów edukacyjnych, książek edukacyjnych na temat Unii Europejskiej oraz Polski, adresowanych do młodzieży.

Prowadzone badania naukowe

Kierownik projektów:

 • 2020 - Młodzi Polacy – między zaangażowaniem a apatią? Uczestnicy Marszu Niepodległości 2019 r.
 • 2019 – „Demokracja, demokracja nieliberalna, demokracja populistyczna?
 • Współczesne systemy polityczne”, Fundacja Konrada Adenauera;
 • 2018 - Partyjny rząd koalicyjny na Słowacji w latach 1993-2016 – rola partii mniejszości węgierskiej (Umowa nr UmoPBNHiS-42/18);
 • 2017 – „Lewicowości i prawicowość partii budujących koalicje w państwach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1990-2015”. Fundacja Konrada Adenauera
 • 2016-2017 – „Co interesuje internautów w polityce? Kampanie polityczne w 2015 roku” (Umowa nr UmoPBNHiS-12/16);
 • 2013-2016 - „Reprezentacja mniejszości niemieckiej w wybranych państwach Europy Środkowej”, Fundacja Konrada Adenauera;

Uczestnik:

 • 2011-2012 – International Institute of Political Science of Masaryk University in Brno ”Contemporary Challenges of Democracy in East-Central Europe”.

Współpraca

 • Fundacja Konrada Adenauera;
 • Ukrainian Catholic University in Lviv
 • Masaryk University in Brno
 • University in Trnava

Oferta dla biznesu

Ekspertyzy, raporty, programy edukacyjne:

 • polityk publicznych i zadań w tym zakresie realizowanych przez sektor prywatny oraz NGO;
 • uczestnictwa politycznego (m.in. edukacja obywatelska, budżet obywatelski, polityk wobec mniejszości).
 • odpowiedzialności biznesu za realizacji zadań publicznych (społeczna odpowiedzialność biznesu)