mgr Kaja Niewiadomska

mgr Kaja Niewiadomska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01 - 815 Warszawa
e- mail: kajaniew@gmail.com

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista prawa kanonicznego, szczególnie w zakresie prawa o sakramentach oraz prawa małżeńskiego.

Prowadzone badania naukowe

Prawo kanoniczne, prawo małżeńskie

Współpraca

 • Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW;
 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych;
 • Parafia św. Jana Pawła II w Warszawie;
 • Fundacja Court Watch Polska.

Oferta dla biznesu

 • Doradztwo prawne, porady prawne;
 • Problematyka sakramentów świętych;
 • Stwierdzenie nieważności małżeństwa;
 • Relacje prawa kanonicznego i prawa polskiego.

Doświadczenie zawodowe

 • od październik 2019 r. - Prezes Studenckiej Poradni Prawnej;
 • 09.2018 r. - 01.2020 r. - asystent notariusza;
 • 06.2017 r. - 10.2019 r. - Wiceprezes Studenckiej Poradni Prawnej.

Certyfikaty

 • Certyfikat “Znajomość Systemu Informacji Prawnej Legalis atutem na rynku pracy”;
 • Ukończenie szkolenia z pisania opinii prawnych;
 • Ukończenie warsztatu “Budowanie zespołu”;
 • Ukończenie warsztatu “Wystąpienia publiczne”.

Organizacje

 • od 2017 r. - członek Rady Fundacji, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • od 2015 r. - członek Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW (w tym 06.2017 r. - 10.2019 r. - Wiceprezes, od październik 2019 r. - Prezes);
 • od 2013 r. - członek koła naukowego Utriusque Iuris;
 • od 2019 r. - członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich;
 • 10.2018 r. - 10.2019 r. - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UKSW;
 • 05.2015 r. - 05.2017 r. - członek Parlamentu Studentów UKSW (w tym 05.2016 r. - 05.2017 r. - Sekretarz Parlamentu);
 • 05.2015 r. - 05.2016 r. - Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów UKSW;
 • 05.2016 r. - 05.2018 r. - członek Senatu UKSW;
 • 2016 r. - 2018 r. - członek Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia WPK UKSW;
 • 06.2015 r. - 05.2018 r. - członek Rady Wydziału WPK UKSW;
 • 2015 r. - 2016 r. - członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 • 10.2015 r. - 10.2016 r. - członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
 • 2016 r. - 2017 r.- członek Komisji Dyscyplinarnej dla studentów I instancji;
 • 09.2010 r. - 04.2013 r. - członkostwo w wolontariacie “Domeyko Dzieciom”.