Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
e.smiechowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie edukacji technologicznej, brajlowskiej i kulturalnej osób niewidomych i słabowidzących, ekspert ds. oceny i weryfikacji pomocy dydaktycznych, materiałów i podręczników.

Prowadzone badania naukowe

Badania naukowe prowadzone są w obszarze pedagogiki specjalnej - tyflopedagogiki:

 • edukacja technologiczna i brajlowska osób z niepełnosprawnością narządu wzroku;
 • alternatywne materiały czytelnicze i adaptacja środków dydaktycznych do potrzeb odbiorców z dysfunkcją wzroku;
 • literatura i książka dziecięca, edukacja literacka, w tym specyfika odbioru literatury przez czytelnika z niepełnosprawnością narządu wzroku, dyskursy niepełnosprawności w literaturze dziecięcej;
 • recepcja sztuk wizualnych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Współpraca

 • The RoboBraille Consortium (SynscenterRefsnæs);
 • Universitat Politecnica de Valencia, Hiszpania;
 • UniverzitaKarlova, Praha, Czechy;
 • Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji;
 • Rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych;
 • Ekspert w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Osiągnięcia

Pomysłodawca serii wydawniczej „Dzieci z trudnościami…” (Wydawnictwo Naukowe UKSW):

 • 2018 „Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie”;
 • 2017 „Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci”;
 • 2016 „Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych”.

Oferta dla biznesu

 • Formy, metody, techniki, narzędzia w edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących;
 • Strategie adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z zaburzeniami widzenia;
 • Technologie w orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących;
 • Udostępnianie sztuk wizualnych osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Doświadczenie zawodowe

od 2014 autor i kierownik studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem uczniów z trudnościami edukacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)”
2014 sekretarz redakcji czasopisma „Forum Pedagogiczne”
od 2009 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, 2009-2014 asystent, 2014-nadal adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej, Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Organizacje

Rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych przeznaczonych do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zakresie merytoryczno-dydaktycznym do języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej oraz w zakresie spełniania przez podręcznik w postaci elektronicznej warunków pozwalających na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (od 2015 r.).

Ekspert w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Dokonywanie weryfikacji i odbioru podręczników i książek pomocniczych dla niewidomych i słabowidzących w brajlu i powiększonym druku, wykonanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – dopuszczanie materiałów do użytku szkolnego, ekspertyzy zgodności materiałów z: instrukcją tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych; brajlowską notacją matematyczną, fizyczną, chemiczną, zasadami tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych, zasadami adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej; zasadami adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących (od 2011 r.).