dr Justyna Kurtyka- Chałas

dr Justyna Kurtyka- Chałas

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Instytut Socjologii
ul. Wóycickiego 1/3, 01 – 938, bud. 23
e- mail: j.kurtyka@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Socjologii, Wydziału Społeczno- Ekonomicznego UKSW w Warszawie na kierunku praca socjalna. Psycholog, pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami w zakresie diagnozy, poradnictwa psychologicznego oraz interwencji w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzone badania naukowe

Badania naukowe koncentrują się w obszarze psychologii rozwojowej, psychogerontologii, psychologii wartości i religijności oraz psychologicznej  interwencji w sytuacjach kryzysowych. Autorka artykułów z zakresu psychogerontologii, psychologii rozwojowej i interwencji kryzysowej. 

Współpraca

Poradnictwo psychologiczne dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Oferta dla biznesu

Poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysu psychicznego.