Prof. UKSW dr hab. Bartosz Majchrzak

dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UKSW

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

b.majchrzak@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydział Prawa i Administracji UKSW; Prodziekan ds. studenckich WPiA UKSW; adwokat; członek Rady Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.

Prowadzone badania naukowe

Regulacje materialne i procesowe w prawie budowlanym, procedura zgłoszenia robót budowlanych, problem delimitacji regulacji prawnej w systemie prawnym

Współpraca

 • Rada Fundacji Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji;
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie;
 • Polskie Towarzystwo Legislacji;
 • Zeszyty Prawnicze;
 • Kwartalnik Prawa Publicznego;
 • Rada Naukowa Studenckich Prawniczych Zeszytów Naukowych Nomos & Dike.

Oferta dla biznesu

Ekspertyzy prawne w zakresie prawa administracyjnego materialnego oraz prawa budowlanego

Doświadczenie zawodowe

 • Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji;
 • Dr hab, prof UKSW, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Profesor w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska;
 • Rzecznik Dyscyplinarny do Spraw Studentów, a następnie Rzecznik Dyscyplinarny do Spraw Nauczycieli Akademickich;
 • Członek Rady Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji;
 • Starszy asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego.