dr Michał Będkowski - Kozioł

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UKSW

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

m.bedkowski.koziol@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista polskiego i europejskiego prawa konkurencji, prawa pomocy publicznej oraz prawa regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego. Kierownik katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UKSW.

Prowadzone badania naukowe

Problematyka regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego, regulacji prawnej ochrony konkurencji i pomocy publicznej, w tym wzajemnych relacji pomiędzy nadzorem antymonopolowym a regulacyjnym, a z drugiej strony problemy badawcze części ogólnej prawa gospodarczego publicznego.

Współpraca

 • Kancelaria Prawna Kochanski Zieba & Partners
 • Wydział Prawa Technische Universität Dresden
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Wydział Zarządzania w Ciechanowie)
 • Redakcja Kwartalnika Prawa Publicznego

Oferta dla biznesu

 • Doradztwo w sprawach z zakresu porozumień wertykalnych (dystrybucja i umowy handlowe) i horyzontalnych, a także nadużywania pozycji dominującej m.in. w takich branżach jak przemysł motoryzacyjny, chemiczny, FMCG, farmaceutyczny, media;
 • Doradztwo w sprawach z zakresu kontroli koncentracji m.in. w takich branżach jak sektor usług finansowych i nieruchomości;
 • Doradztwo w kwestiach regulacyjnych związanych z sektorem energetycznym i kolejowym, w tym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego i sądami.

Doświadczenie zawodowe

 • FCA Poland S.A. (Grupa Fiat Chrysler Automobiles) - Przygotowanie projektów umów stanowiących podstawę funkcjonowania na terenie Polski sieci sprzedaży pojazdów, części zamiennych oraz usług serwisowych marek Fiat, Fiat Professional, JEEP, Alfa Romeo, Lancia i Abarth.
 • Klient z branży spożywczej / suplementy diety - Doradztwo w postępowaniu przed UOKiK o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, zakończonym wydaniem decyzji zobowiązującej i odstąpieniem od nałożenia kary na przedsiębiorcę.
 • Reckitt Benckiser Production Poland - Doradztwo prawne w zakresie prawa energetycznego i ochrony środowiska.
 • Plastwil - Doradztwo prawne w zakresie unijnych regulacji dotyczących Technicznych Specyfilkacji Interoperacyjności (TSI) związku z reprezentacją w postępowaniu odwoławczym od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego przez PKP PLK.
 • Redefine Global - Doradztwo prawne w związku ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji przez Komisją Europejską.
 • Biuro Informacji Kredytowej - Doradztwo prawne w zakresie tworzenia regulaminów świadczenia usług i reorganizacją stron internetowych w związku ze zmianą oferty BIK kierowanej do konsumentów.
 • Infracapital / Prudential Group - Przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentacja przed UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym związanym z przejęciem kontroli nad Duon Dystrybucja S.A.

Organizacje

 • Stowarzyszenia Prawa Konkurencji
 • Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego