Piotr Dejneka

dr Piotr Dejneka

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Nauk Humanistycznych
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
p.dejneka@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Socjolog, wykładowca problematyki kultury współczesnej, komunikacji kulturowej, nowych mediów komunikacji społecznej.

Zainteresowania badawcze koncentrują się na wpływie mediów na politykę, problematyce pograniczy kulturowych, integracji kulturowej, wpływu imigracji na dyskursy polityczne, populizmu, historycznych i współczesnych uwarunkowaniach nacjonalizmu i ich wpływu na UE.

Prowadzone badania naukowe

Badania w zakresie nowych mediów i komunikacji społecznej, antropologii społecznej, teorii myśli społecznej, współczesnych koncepcji kultury i badań kulturowych, teorii komunikacji społecznej, wyzwań komunikacji kulturowej czasów najnowszych oraz współczesnych problemów zarządzania

Współpraca

 • Szkoła Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych (ESCS) Politechniki Lizbońskiej (IPL Lisboa)
 • Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie.
 • Ośrodek Badań Społecznych Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Lizbońskiego
 • Virginia Woolf Institute, Jesus College Cambridge University.
 • Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Sassari Włochy.
 • Nansen Center for Peace and Dialogue W Lillehammer w Norwegii.

Oferta dla biznesu

Ekspert w obszarze komunikacji kulturowej i społecznej.

Działalność naukowa na UKSW:

 • Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków, w tym zagranicznych. 
 • Pomysłodawca, współtwórca i koordynator umowy o współpracy dydaktyczno-naukowo-badawczej pomiędzy ESCS - Escola Superior de Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa a Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie. 
 • 2010-2015: Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich.
 • 2018- do chwili obecnej: Pełnomocnik Dziekana ds. profesorów z zagranicy.
 • 2019- do chwili obecnej Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erazmus +

Działalność naukowa poza UKSW:

 • 2009 - do chwili obecnej współpracownik Zespołu Badawczego Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury przy IFIS PAN kierowanego przez prof. dr hab. Joannę Kurczewską.
 • 2014-2016 - wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WNH UKSW.
 • 2019- Członek stały  Komisji  ds. Zagrożeń  Cywilizacyjnych  Polskie Akademii Umiejętności  w Krakowie.
 • Doświadczenie zawodowe pozanaukowe:
 • HBOS -Halifax Bank of Scotland, w Leeds, Zjednoczone (Customer Relations Officer).
 • RWE NPower w Leeds, Zjednoczone Królestwo (Data Analyst).

Certyfikaty

Cambridge IELTS (Moduł akademicki) egzamin z wynikiem 6,5 wykonanym w Manchesterze 12.12.2006.

Organizacje

 • Współpracownik Zespołu Badawczego Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury przy IFIS PAN kierowanego przez prof. dr hab. Joannę Kurczewską.
 • Członek stały Komisji ds. Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskie Akademii Umiejętności w Krakowie.