dr Wojciech Federczyk

dr Wojciech Federczyk

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UKSW,
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, budynek 17
e- mail: w.federczyk@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Prowadzone badania naukowe

Obszar nauk o administracji publicznej oraz polubownych metod rozwiązywania sporów z udziałem administracji.

Współpraca

  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
  • Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji
  • Wolters Kluwer Polska
  • Niemiecki Instytut Badawczy Administracji Publicznej w Speyer
  • Uniwersytet Humboldtów w Berlinie
  • Karl-Franzes-Unversität Graz

Oferta dla biznesu

  • prawne aspekty ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
  • prawne aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego
  • prawo lokalowe