dr Michał Latawiec

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
m.latawiec@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Ekspert w zakresie badań nad filozoficznymi aspektami obecności człowieka w środowisku naturalnym.

Prowadzone badania naukowe

  • filozoficzne aspekty obecności człowieka w środowisku naturalnym
  • filozoficzna perspektywa wybranych aspektów ekologii i praktyczna filozofii przyrody
  • Rozprawa doktorska: Idea ochrony przyrody. Analiza metodologiczna wybranych koncepcji

Współpraca

  • Czasopismo naukowe Studia Ecologiae et Bioethicae
  • Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Oferta dla biznesu

Prowadzone badania podejmują zagadnienia związane z filozoficzną perspektywą ekologii oraz praktyczną filozofią przyrody.

Organizacje

  • sekretarz redakcji czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae
  • członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie
  • członek komisji skrutacyjnej Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie
  • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego