Prof. dr hab. Jan F. Terelak

prof. dr hab. Jan Terelak

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
j.terelak@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie psychofizjologii i psychologii stresu oraz psychologii pracy i zarządzania.

Prowadzone badania naukowe

Badania kosztu psychologicznego i psychofizjologicznego człowieka funkcjonującego w sytuacjach ekstremalnych: strażaków, sportowców wyczynowych, lekarzy chirurgów, żołnierzy Misji Pokojowych ONZ, polarników, pilotów wojskowych, kosmonautów.

Współpraca

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komitet Ergonomii PAN, Fabryka Traktorów w Ursusie, Produkcja śmigłowców WSK Świdnik, Bank Centralny PKO

Osiągnięcia

 • Opracowanie pierwszego w Polsce Komputerowego Systemu Grupowych Badań Psychologicznych, znanego jako „Warszawski System Testów”;
 • Walidacja testów psychologicznych do badania pilotów cywilnych i wojskowych;
 • Opracowanie kryteriów oceny kandydatów do lotów kosmicznych;
 • Opracowanie baterii testów i kryteriów oceny kandydatów do wypraw polarnych;
 • Metody doboru i selekcji kandydatów do sportu wyczynowego (bokserzy, piłkarze, szpadziści, itp.);
 • Autorski projekt i realizacja Międzyinstytutowgo Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW, składającego się z 8 laboratoriów kierunkowych: Psychologii Transportu (z symulatorem samochodu osobowego), Psychologii Eksperymentalnej, Bada Online, Metodologii Badań i Analizy Danych, Psychofizjologii, Wariometru, Biofeedbacku, Diagnozy Psychologicznej.

Oferta dla biznesu

 • Dobór i selekcja na stanowiska wysokiego ryzyka stresu;
 • Dobór i selekcja na stanowiska na stanowiska kierownicze średniego i wysokiego szczebla;
 • Konsultacje w zakresie systemu motywacyjnego małych i dużych firm;
 • Działalność ekspercka w zakresie odwołań od diagnozy orzeczniczej pilotów i kierowców;
 • Okoruchowa analiza skuteczności percepcji reklamy wizualnej.

Doświadczenie zawodowe

Stanowiska związane z działalnością naukową:

 • Akademia Teologii Katolickiej a od roku 1999 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Pracy i Stresu, od października 1991 - profesor nadzwyczajny, a od roku 2000 – profesor zwyczajny oraz kierownik Studium Doktoranckiego (do roku 2003), senator 2005-2012;
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Zakład Psychologii, Warszawa, docent, profesor i kierownik Zakładu Psychologii Lotniczej, kwiecień 1981 – 2002; konsultant naukowy 2011 do chwili obecnej;
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku (2010-2014), wykładowca, dyrektor instytutu psychologii i członek senatu;
 • Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach, wykładowca, od roku 1986, dziekan wydziału psychologii 1986-2001; rektor 202-2010;
 • Polska Akademia Nauk (Stacja Antarktyczna PAN im. H. Arctowskiego), badacz, listopad 1978 - marzec 1980;
 • Państwowe Sanatorium dla Nerwowo Chorych w Komorowie k/Warszawy, psycholog kliniczny i badacz w Polsko-Amerykańskim Programie Badawczym VRA-Pol-65 nad rehabilitacją schizofreników chronicznych, 1966-1968.

Certyfikaty

Z zakresu:

 • Psychologia kliniczna – specjalizacja II stopnia;
 • Psychologia transportu;
 • Psychologia lotnicza;
 • Psychofizjologia (EEG, eyetracking, biofeedback).

Organizacje

 • Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej – członek (2010 do chwili obecnej);
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne (Klub Polarny) – członek (1981 do chwili obecnej);
 • European Association for Aviation Psychology - full member (1991 do chwili obecnej);
 • The International Military Testing Association - full member (1993 do chwili obecnej);
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Człowiek w Ekstremalnych Warunkach – członek (2010 do chwili obecnej);
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji – członek (2012 do chwili obecnej);
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne – członek (do roku 2011);
 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne – członek (do roku 2002);
 • Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN – członek (do roku 2002);
 • Komitet Ergonomii przy Prezydium PAN – członek (do roku 1998);
 • Komitet Nauk Psychologicznych – członek (do roku 1984).