dr Izabella Olejniczak

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
i.olejniczak@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Ekspert w zakresie biologii i ekologii gleby ze szczególnym uwzględnieniem zespołów skoczogonek (Hexapoda, Collembola).

Prowadzone badania naukowe

 • Sposób zasiedlania kęp środowiskowych przez epigeiczne skoczogonki (Apterygota, Collembola);
 • Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym;
 • Doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków Aphelocoma ultramarina w środowisku naturalnym;
 • Adaptacje morfologiczne do wczesnego powrotu w obręb areału lęgowego u gatunku odbywającego dalekie sezonowe wędrówki;
 • Wpływ ekologicznej i konwencjonalnej metody uprawy pszenicy ozimej na jej zdrowotność, wydajność, zróżnicowanie fauny glebowej, mikroorganizmów ryzosfery oraz zbiorowiska chwastów;
 • Sygnały godowe samców Gerris lacustris: wykorzystanie wrażliwości samic;
 • Funkcja śpiewu w terytorializmie międzygatunkowym pomiędzy kapturką (Sylvia atricapilla) i gajówką (S.borin);
 • Rola geometrii ogona w żerowaniu ptaków owadożernych: eksperyment z brzegówką (Riparia riparia).

Współpraca

 • Polskie Towarzystwo Etologiczne;
 • Związek Kynologiczny w Polsce.

Oferta dla biznesu

 • Badanie funkcjonowanie zespołów skoczogonek w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka (ekosystemy polarne i subpolarne, agrocenozy, pożarzyska, pustynie), wzajemne relacje skoczogonek z innymi organizmami i różnorodnością środowiska;
 • Badania nad dyspersją zwierząt i kolonizowaniem środowisk, zachowaniami godowymi i strategiami rozrodczymi zwierząt oraz synantropizacją i synurbizacją.

Organizacje

 • Polskie Towarzystwo Etologiczne;
 • Związek Kynologiczny w Polsce;
 • Związek Polskich Artystów Plastyków.