dr Grzegorz Embros

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
g.embros@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Ekspert w zakresie badań systemowych podstaw ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, systemów zarządzania środowiskowego.

Prowadzone badania naukowe

Systemy informacyjne jako wsparcie ekofilozoficznych podstaw edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Oferta dla biznesu

Badania w zakresie systemowych podstaw ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, systemów zarządzania środowiskowego