Artur Kotowski

dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa
a.kotowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

W działalności naukowej zajmuje się teorią i filozofią prawa, metodologią nauk prawnych orz teorią procesu karnego. Dodatkowo, wieloletni pracownik Sądu Najwyższego, obecnie asystent-specjalista w Izbie Karnej SN.

Prowadzone badania naukowe

W działalności naukowej zajmuję się problemami wykładni i stosowania prawa, metodologią empirycznych badań w naukach prawnych oraz teorią procesu karnego.

Metoda badawcza

Analiza empiryczna, analizy statystyczne

Efekt realizacji

 1. A.kotowski, „Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej”, Warszawa 2018, wyd. „Difin”, nr ISBN: 978-83-8085-715-5, liczba stron: 548,
  recenzent wydawniczy: Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
 2. A.Kotowski, Wykładnia sądowa w świetle badań empirycznych, wyd. Difin, Warszawa 2020 – w przygotowaniu

Współpraca

Narodowe Centrum Nauki (grant NCN), UKSW, Sąd Najwyższy RP

Doświadczenie zawodowe

2019 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Prawa i Administracji
Profesor UKSW, Katedra Teorii i Filozofii Prawa
03.2019 – 09.2019 Adiunkt, Katedra Teorii i Filozofii Prawa
2017 asystent – specjalista (Izba Karna)
2017 starszy asystent Sędziego Sądu Najwyższego
2009-2016 asystent Sędziego Sądu Najwyższego
2016 Dziennik „Gazeta Prawna” – dodatek „Prawnik”- felietonista (um. cywiln.)
2015 Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa
Kierownik projektu, grant Narodowego Centrum Nauki:
Operatywne teorie wykładni prawa jako akt pragmatyki językowej
2013-2015 wykładowca (um.cywiln.)
2015-2019 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie – od 14.09.2018 r.
Adiunkt, Katedra Teorii Państwa i Prawa – od 2015
Prodziekan Wydziału Prawa w Warszawie – 2015-2018 r.
2012-2015 wykładowca (um. cywyiln.)
2018 Rzecznik Dyscyplinarny w r. akademickim 2017/18
2013-2017 Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Prawa i Administracji
wykładowca (um.cywiln.)
2014-2015 Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych
i Medycznych w Warszawie
Adiunkt
2013-2014 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
Starszy wykładowca
2012-2013 Ministerstwo Sprawiedliwości
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Adiunkt
2011-2012 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Instytut Prawa i Administracji
wykładowca (um.cywiln.)
2010-2011 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji – wykładowca (um.cywiln.)

Granty naukowe:

 1. Grant Narodowego Centrum Nauki – Sonata 8, panel HS 5; Operatywne teorie wykładni prawa jako akt pragmatyki językowej, Kierownik projektu, grant
  nr 2014/15/D/HS5/01131 (podmiot realizujący: Akademia Leona Koźmińskiego)
 2. Grant KPRM: POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - Wykonawca - wykonanie czynności finansowanych ze środków projektu (prac zleconych)
 3. Grant NCN Opus 5: UMO-2013/09/B/HS5/04078, kierownik: Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Zastosowanie metod statystycznych do ustalenia charakteru długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym – Wykonawca – wykonanie czynności finansowanych ze środków projektu (prac zleconych)

Wsparcie studenta

 • Opracowanie materiałów
 • Tutoring
 • konsultacje