Laboratorium Katalizy dla Środowiska

Laboratorium Katalizy dla Środowiska

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Opracowanie aktywnych i selektywnie działających katalizatorów dla ochrony środowiska m.in. w reakcji katalitycznego usuwania chloru z freonów oraz izomeryzacji alkanów.

Prowadzone badania naukowe

  • otrzymywanie katalizatorów stałych,
  • badania wybranych właściwości fizykochemicznych katalizatorów heterogenicznych metodą temperaturowo programowanej redukcji wodorem oraz wyznaczenie dyspersji metalu metodą chemisorpcji wodoru,
  • badania aktywności i selektywnego działania katalizatorów w reakcji izomeryzacji alkanów np. n-heksanu,
  • badania aktywności i selektywnego działania katalizatorów w reakcji wodoroodchlorowania freonu.

Oferta dla biznesu

  • opracowanie aktywnych i selektywnie działających katalizatorów w reakcji hydroodchlorowania
  • opracowanie aktywnych i selektywnie działających katalizatorów w rekcji izomeryzacji alkanów
  • otrzymanie oraz badania właściwości fizykochemicznych katalizatorów stałych metodą chemisorpcji wodoru oraz temperaturowo programowanej redukcji wodorem