dr Agata Kosieradzka-Federczyk

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
a.federczyk@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie prawa publicznego, międzynarodowego prawa ochrony środowiska, prawa porównawczego.

Prowadzone badania naukowe

  • Status prawny dokumentów publicznych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – w Republice Włoskiej
  • Warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia a określanie warunków w tzw. “pozwoleniach sektorowych” i decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
  • Badania dotyczące międzynarodowych aspektów ocen oddziaływania na środowisko
  • Specyfika procedury administracyjnej w polskim porządku prawnym

Współpraca

  • Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji
  • Ministerstwo Środowiska

Oferta dla biznesu

Ekspertyzy z zakresu prawa publicznego, związanego z ochroną środowiska, ekspertyzy porównawcze

Organizacje

Członek Rady Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji