Agnieszka Klimska

dr Agnieszka Klimska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

tel. 22 569 68 05
a.klimska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w aspekcie etycznym i edukacyjnym. Prowadzi badania w zakresie implementacji założeń i celów zrównoważonego rozwoju do praktyki społecznej i biznesu.

Prowadzone badania naukowe

Prowadzone badania naukowe koncentrują się przede wszystkim na kwestiach praktyki zrównoważonego rozwoju i ekofilozofii.

Współpraca naukowa z:

 • Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy,
 • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;
 • Współpraca ze szkołami – jako ekspert w zakresie edukacji ekologicznej
 • Doświadczenie we współpracy m.in. z podmiotami:
 • Grupa Strategia
 • Państwowy Instytut Motoryzacji, 
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

Oferta dla biznesu

 • Warsztaty i szkolenia dla firm z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, zrównoważonego rozwoju, etyki i edukacji ekologicznej;
 • Przygotowywanie ekspertyz naukowych;
 • Doradca/konsultant ds. ochrony środowiska oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001;
 • Tworzenie kodeksów etycznych dla firm;
 • Szkolenia z zakresu kształcenia na odległość oraz learning by doing;
 • Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z zakresu ochrony środowiska, etyki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.

Doświadczenie zawodowe

 • od 2007 roku – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
 • od 2017 – prowadzenie warsztatów dla szkół w ramach współpracy z Nadwiślańskim Uniwersytetem Dziecięcym;
 • od 2017 -członek RCE Warsaw Metropolitan (Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju);
 • od 2017 - członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju;
 • 11.2017-01.2018 -współpraca z GIOŚ - przygotowanie
 • ekspertyzy „Systemowe rozwiązania z zakresu edukacji ekologicznej oraz dostarczania informacji o środowisku w ramach planowanych zmian i utworzenia jednolitej struktury organizacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska - zarys”;
 • 08-11.2018 – ekspert w projekcie „Badanie sposobu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w POIIŚ. Efekty perspektywy 2007-2013 i pilotaż koncepcji badania wpływu na potrzeby perspektywy 2014-2020”, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, BDG-V.2611.18.2018.MB;
 • 09-12.2019 – prowadzenie warsztatów dla pracowników naukowych w zakresie kształcenia na odległość oraz learning by doing;
 •  od 2020 - Ekspert Programu Climate Leadership.

Certyfikaty

 • 2017 - „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015” - certyfikat nadany przez DNV-GL
 • 2018 – Nowe technologie w pracy dydaktycznej - certyfikat ukończenia szkolenia
 • 2019 – Nowoczesne metody dydaktyczne – certyfikat ukończenia szkoleni