Emilia Wrocławska-Warchala

dr Emilia Wrocławska-Warchala

rozpocznij współpracę
Kontakt

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
e.wroclawska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Psycholog, tłumacz, asystent w Katedrze Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii UKSW Kierownik Laboratorium Badań Online MCLP Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Prowadzone badania naukowe

 • psychologia narracyjna,
 • badania jakościowe w psychologii,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia religii,
 • interdyscyplinarne badania nad religią

Współpraca

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Oferta dla biznesu

Warsztaty z psychologii emocji i motywacji, psychologii osobowości

Doświadczenie zawodowe

 • 1996 - 2003 studia na Uniwersytecie Warszawskim, w Kolegium MISH (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne); realizacja minimów programowych na dwóch kierunkach: na Wydziale Polonistyki (specjalizacja z animacji kultury) i na Wydziale Psychologii (specjalizacja z psychologii klinicznej dziecka); zajęcia dodatkowe w Instytucie Anglistyki, Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz na Wydziale Filozofii i Socjologii;
 • 2005-2018 zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • 2017-2018 kierowanie projektem adaptacji Systemu Diagnozy Dzieci i Młodzieży SENA, Inwentarza Stresu Rodzicielskiego PSI-4 oraz Inwentarza Stresu Rodzicielskiego – Adolescenci (z mgr Joanną Niedzielą) – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 2013-2017 Kierowanie projektem dotyczącym opracowania nowej wersji testu APIS-Z (APIS-Z(R)) (z Radosławem Wujcikiem) – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 2013-2015 Kierowanie projektem adaptacji Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS, Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2 oraz Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i Zaburzeń Współwystępujących Conners 3 (z Radosławem Wujcikiem) – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 2013 - Przemiany obrazu człowieka we współczesnej ekonomii - współpraca z dr Anną Horodecką (Szkoła Główna Handlowa) w ramach grantu SONATA.
 • 2012 - Kompetencje społeczne lekarza w relacji lekarz-pacjent oceniane z perspektywy pacjenta, Osobowość i kompetencje społeczne lekarza w relacji ze współpracownikami, Sytuacje trudne w relacji z pacjentem oceniane z perspektywy lekarzy - projekty realizowane wspólnie z dr Katarzyną Martowską.

Certyfikaty

2004-2007 Szkolenie „Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej”, Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Organizacje

 • Członek od 2006 International Association for Psychology of Religion (IAPR);
 • od 2008 International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)