dr Magdalena Łaptaś

dr Magdalena Łaptaś

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Historii Sztuki, WNHiS

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
magda.laptas@gmail.com

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie bizantynologii i nubiologii, zajmująca się badaniami nad ikonografią chrześcijańskiego malarstwa pozyskiwanego podczas polskich wykopalisk w Sudanie.

Prowadzone badania naukowe

Badania nad: kolegium apostolskim w malarstwie nubijskim, w szerokim kontekście wczesnochrześcijańskim, bizantyńskim i średniowiecznym. Badania nad programem ikonograficznym sanktuariów nubijskich w kontekście archeologicznym, architektonicznym i liturgicznym. Badania nad ikonografią przedstawień archaniołów w Dolinie Nilu oraz wpływu tradycji starożytnej na sztukę chrześcijańską.

Współpraca

Współpraca z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, w trakcie wykopalisk w Sudanie, w Banganarti.

Przygotowanie wspólnego projektu „Harmonia” z prof. AthanasiosemSemoglou z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

Osiągnięcia

Od 2001r. do 2017r. rokroczny udział w wykopaliskach w Banganarti (Sudan), prowadzonych pod kierunkiem dr. hab.Bogdana Żurawskiego.

2008-2009 udział w archeologiczno-konserwatorskiej misji w Kaftun i Ma'ad (Liban), prowadzonych przez Tomasza Waliszewskiego i Krzysztofa Chmielewskiego.

Oferta dla biznesu

Współpraca możliwa jest w zakresie promowania w Polsce i poza granicami kraju.

Doświadczenie zawodowe

1993-2010 Praca w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Zbiorach sztuki Wschodniochrześcijańskiej(Faras), początkowo na stanowisku asystenta, a później kustosza