Rafał Wiśniewski

dr hab Rafał Wiśniewski, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Socjologii UKSW
Ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
r.wisniewski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Socjolog kultury, nauczyciel akademicki, menedżer kultury, jeden z inicjatorów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE.

Prowadzone badania naukowe

Publikował m.in. w „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, „Codrul Cosminului”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Politeja: Jagiellonian Cultural Studies”. Ostatnio opublikował Transgresja kompetencji międzykulturowych (Warszawa 2016).

Doświadczenie zawodowe

  • Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
  • Członek Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW)
  • Od 2017 roku Dyrektor Narodowego Centrum Kultury