Sławomir Zaręba

ks. prof. Sławomir Zaręba, kierownik PPPiW

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Nauk Socjologicznych UKSW
pokój 015, budynek nr 23
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
s.zareba@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Socjolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (UKSW 2001). doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii (UKSW 2008), profesor nauk humanistycznych 2013.

Prowadzone badania naukowe

  • Służba publiczna
  • Etos pracy urzędników w Polsce
  • Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej
  • Socjologiczna perspektywa ujęcia fenomenu polskiej młodzieży
  • Etyka katolicka a duch kapitalizmu
  • Kwestia młodzieży w społecznym nauczaniu Koscioła