dr hab. Marek Świerczyński

dr hab., prof. UKSW Marek Świerczyński

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.swierczynski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Konsultant Rady Europy, członek EU AI Alliance, wspiera Ministerstwo Cyfryzacji (Strategia sztucznej inteligencji), Ministerstwo Zdrowia (Debata Wspólnie dla Zdrowia), mediator, arbiter, adwokat.

Prowadzone badania naukowe

Sztuczna inteligencja, blockchain, dowody elektroniczne, telemedycyna i prawo farmaceutyczne, leki biologiczne.

Współpraca

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Patentowy, WIPO, Rada Europy, Izba Gospodarcza Farmacja Polska, NASK, CBKE

Osiągnięcia

Wytyczne o dowodach elektronicznych Rady Europy 2018/2019, Współautor strategii sztucznej inteligencji Ministerstwa Cyfryzacji, współautor strategii ochrony zdrowia dla Ministerstwa Zdrowia 2018/2019 (Debata Wspólnie dla Zdrowia)

Oferta dla biznesu

  • sztuczna inteligencja
  • leki biologiczne
  • blockchain
  • dowody elektroniczne
  • ochrona danych i cyberbezpieczeństwo
  • wsparcie regulacji farmaceutycznej

Doświadczenie zawodowe

czynny adwokat, arbiter i mediator, konsultant Rady Europy

Organizacje

Rada Europy, Sąd Polubowny przy PIIT, ORA w Warszawie, stowarzyszenia prawnicze krajowe i międzynarodowe