Prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie katalizy heterogenicznej dla ochrony środowiska szczególności w procesach katalitycznego usuwania chloru z freonów oraz izomeryzacji alkanów.

Prowadzone badania naukowe

 • otrzymywanie katalizatorów stałych
 • badania wybranych właściwości fizykochemicznych katalizatorów
 • eterogenicznych metodą temperaturowo programowanej redukcji wodorem oraz wyznaczenie dyspersji metalu metodą chemisorpcji wodoru
 • badania aktywności i selektywnego działania katalizatorów w reakcji izomeryzacji alkanów np. n-heksanu
 • badania aktywności i selektywnego działania katalizatorów w reakcji wodoroodchlorowania freonu

Współpraca

 • Instytut Chemii Fizycznej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, Warszawa

Oferta dla biznesu

Współpraca z ośrodkami przemysłu chemicznego oraz rafineryjno-petrochemicznego w zakresie:

 • opracowanie aktywnych i selektywnie działających katalizatorów w reakcji hydroodchlorowania freonu,
 • opracowanie aktywnych i selektywnie działających katalizatorów w rekcji izomeryzacji alkanów
 • synteza katalizatorów stałych,
 • badania właściwości fizykochemicznych katalizatorów stałych metodą chemisorpcji wodoru oraz temperaturowo programowanej redukcji wodorem

Doświadczenie zawodowe

 • Ekspert w dziedzinie katalizy heterogenicznej