Michał Sękowski, student UKSW, członek zespołu naukowego psychologii międzykulturowej

student UKSW Michał Sękowski

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Psychologii UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
micsekowski@student.uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Zespół do którego należę bada zjawiska związane z narcyzmem i roszczeniowością w perspektywie międzykulturowej. Zajmuję się psychofizjologią społeczną i eksperymentalną.

Prowadzone badania naukowe

W ramach grantu dr hab. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej prof. UKSW, prowadzę badania dotyczące różnych rodzajów narcyzmu jako cechy osobowości. Dodatkowo prowadzę pomiar resilience, czyli sprężystości psychicznej oraz jej powiązania z narcyzmem. Jest to konstrukt mówiący o odporności psychicznej, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i tego jak jednostka potrafi radzić sobie ze zmianami w życiu. Według założeń badań resilience powinno mieć pozytywny związek z narcyzmem wielkościowym, sprawczym i wspólnotowym, a ujemne z narcyzmem wrażliwym/podatnym na zranienie. Jak do tej pory badania potwierdzają te hipotezy.

W planach mam również również badanie związku temperamentu mierzonego poprzez EEG z resilience, może być to przesłanką do stwierdzenie iż sprężystość psychiczna jest uwarunkowana biologicznie.

Oferta dla biznesu

  • Badania nad roszczeniowością i narcyzmem. Oba zjawiska mają kluczowe znaczenie w relacjach szef-podwładny, stosunku do organizacji, angażowania się w działania pożądane i szkodliwe w miejscu pracy (m.in. domaganie się zapłaty za wykonaną pracę, radzenie sobie z konfliktami z pracy). Wyniki naszych prac są szczególnie przydatne w pracy z zespołami międzynarodowymi.
  • Diagnoza poziomu narcyzmu i roszczeniowości.
  • Badania ilościowe nakierowane na badanie osobowościowych wyznaczników efektywności pracy, zadowolenia z organizacji, relacji interpersonalnych w miejscu pracy.

Doświadczenie zawodowe

od 2017 nauka podstaw programowania w języku LUA, podstaw matematyki oraz montażu filmów i podstaw gamedevu