Zespół Badawczy Pracowni Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW)

Zespół Badawczy Pracowni Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW)

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Pracownia Badawcza Polskiego Pomiaru Postaw
i Wartości (PPPiW)
Instytut Nauk Socjologicznych UKSW
pokój 015, budynek nr 23
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.choczynski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Zespół Badawczy Pracowni Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW) jest międzykatedralnym zespołem socjologów z Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW, realizujących projekty badawcze dotyczące aktualnych kwestii społecznych.

Prowadzone badania naukowe

 • Rodzina - Religia - Społeczeństwo 2009;
 • Jakim jesteśmy pokoleniem? Młodzież Warszawy 2010;
 • Kultura i kultury mieszkańców Warszawy 2010;
 • Kultura i kultury mieszkańców Bydgoszczy 2011;
 • Europejska Noc Muzeów - Warszawa 2013;
 • Etos polskich przedsiębiorców 2014;
 • Europejska Noc Muzeów - Warszawa 2014;
 • Parafia - lokalna wspólnota wiernych.
 • Wizja i rzeczywistość 2014;
 • Europejska Noc Muzeów - Warszawa 2015;
 • Etos środowiskowo-zawodowy pracowników administracji publicznej w Polsce 2015;
 • Europejska Noc Muzeów - Warszawa 2016;
 • Etos środowiskowo-zawodowy polskich pielęgniarek 2017;
 • Europejska Noc Muzeów - Warszawa 2018.

Współpraca

 • Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS)
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • CEM SpesMediaGroup
 • Radio Warszawa

Osiągnięcia

Wydanie serii wydawniczej PPPiW prezentującej osiągnięcia naukowe zespołu, w której zamieszczono analizę badawczą, jak również teoretyczną podstawę dla korelacji wyników empirycznych – z punktu widzenia biznesu są to niezwykle ciekawe badania, dzięki którym można dowiedzieć się wielu ciekawych zależności, np. pomiędzy etosem pracowniczym a efektywnością zawodową. Seria PPPiW liczy obecnie 15 pozycji.

Oferta dla biznesu

 • realizacja badań statystycznych i ekonometrycznych (ilościowych i jakościowych);
 • realizacja badań zleconych sektora prywatnego i publicznego;
 • realizacja badań zleconych przez uczelnię (ewaluacja jednostek, ewaluacja pracowników, badania absolwentów, badania satysfakcji i oceny studiów, badania rynkowej absorpcji absolwentów, badania dla działu promocji i PR);
 • przygotowanie i opracowanie wewnętrznej metodologii badawczej oraz jej upublicznienie przez udostępnienie danych i instrukcji w Polskim Archiwum Danych Społecznych;
 • prowadzenie badań komparatystycznych oraz analiz prognostycznych;
  realizacja potrzeby szybkiego i efektywnego sposobu eksplorowania, analizowania, prognozowania i modelowania dużych ilości danych (tzw. Big Data);
 • seria wydawnicza PPPiW (licząca 15 pozycji).

Certyfikaty z zakresu:

 • IBM SPSS Statistics
 • SAS