dr inż. Anna Matuszewska

dr inż. Anna Matuszewska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Przemysłowy Instytut Motoryzacji

ul Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
a.matuszewska@pimot.eu

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
a.matuszewska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Zespół zajmuje się m.in. paliwami pozyskiwanymi z odpadów, paliwami zastępczymi oraz oddziaływaniem na środowisko. Komponowanie paliw m.in. z udziałem biokomponentów, węglowodorów syntetycznych.

Prowadzone badania naukowe

Pozyskiwanie paliw z odpadów (biomasa, tworzywa sztuczne). Komponowanie paliw ciekłych z udziałem biokomponentów i węglowodorów syntetycznych. Badanie wpływu składu paliw na emisję substancji szkodliwych. Wpływ magazynowania paliw na ich właściwości. Badania potencjału metanogennego różnych substratów i ich mieszanek.

Współpraca

  • Handerek Technologies Sp. z o.o.
  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Osiągnięcia

  • Patent: Wirpsza Zygmunt, Matuszewska Anna, Matuszewski Jarosław: Sposób wytwarzania reaktywnych pochodnych melaminy oraz żywic i tworzyw melaminowych. OPIS PATENTOWY PL 179055, Numer zgłoszenia: 305767, Data zgłoszenia: 07.11.1994
  • Zgłoszenie patentowe: No. P.421467 (2017) – Adam Hańderek, Maciej Paweł Kowalczyk, Jan Kiraga, Krzysztof Biernat, Anna Matuszewska. Sposób wytwarzania paliw węglowodorowych z odpadowych tworzyw poliolefinowych.
  • Brązowy medal przyznany przez INST z Tajwanu oraz nagroda specjalna przyznana przez Innova – Budi Uzor z Chorwacji Międzynarodowe targi wynalazków INST Taipei Int'l Invention Show & Technomart, 26-29 października 2013 roku, Taipei, Tajwan za BIOGAS-LAB – wide-purpose lab-scale stand for investigation of biogas production and upgrading processes. Autorzy stanowiska: Anna Zamojska-Jaroszewicz, Anna Matuszewska, Krzysztof Biernat, Krzysztof Bajdor i Artur Malinowski;
  • Dyplom oraz puchar Wszechstronnego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów z Petersburga dla dr inż. Krzysztofa Biernata prof. PIMOT, dr inż. Anny Matuszewskiej, mgr Adama Hańderka, Macieja Kowalczyka, Jana Kiraga za „Instalację do termolizy odpadowych poliolefin do nasyconych frakcji węglowodorowych” podczas XX Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2017.
  • Nagroda specjalna Innovation and invention activity” Salon „Archimedes – 2017” za „Instalację do termolizy odpadowych poliolefin do nasyconych frakcji węglowodorowych” podczas XX Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2017.
  • Złoty medal z wyróżnieniem przyznany przez jury konkursu EUREKA w Barcelonie dla dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, dr inż. Anny Matuszewskiej, mgr Adama Hańderka, Macieja Kowalczyka oraz Jana Kiraga za „Projekt procesów upłynniania i uwodorniania polimerów prowadzonych pod ciśnieniem atmosferycznym” podczas Międzynarodowego Salonu Innowacyjności Innova Barcelona 2017.
  • Wyróżnienie przyznane przez Komisję Konkursową XXIV Międzynarodowych targów Stacja Paliw 2017 w Nadarzynie za „Instalację do termolizy i uwodornienia odpadowych poliolefin”.
  • Grand Prize of the iENA 2017 dla Krzysztofa Biernata, Anny Matuszewskiej, Adama Hańderka, Macieja Kowalczyka oraz Jana Kiraga za: Installation for the thermolysis of waste polyolefins to fraction of saturated hydrocarbon. 4 listopada 2017, Norymberga, Niemcy.

Oferta dla biznesu

Komponowanie paliw z udziałem biokomponentów, węglowodorów syntetycznych i innych dodatków. Badania właściwości nowych paliw i ich stabilności podczas magazynowania. Badania emisji substancji szkodliwych podczas spalania w silniku. Badania potencjału metanogennego różnych substratów i ich mieszanek.

Doświadczenie zawodowe

od 03.2013 adiunkt UKSW
od 01.2011 (po włączeniu IPiEO do PIMOT) - adiunkt Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
10.2008 - 12.2010 adiunkt Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie
01.1995 - 08.2007 asystent Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu
01.1994 - 12.1994 starszy ref. techniczny Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu

Certyfikaty

PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management. Effective from 21 Dec 2016, Certificate number GR633061110AM, Candidate number 9980065273274444.